Project Overview

Register partnerov verejného sektora

  • komplexné služby súvisiace so zabezpečením zápisu klienta do Registra partnerov verejného sektora, zápisu zmeny a výmazu údajov zapísaných v RPVS
  • komplexný výkon činnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora
  • avízo legislatívnych zmien v oblasti RPVS