Project Overview

Obchodné právo

 • zakladanie a zmeny s.r.o.
 • zakladanie organizačných zložiek a dcérskych spoločností zahraničných právnických osôb
 • prevody obchodných podielov
 • fúzie, akvizície, predaj podniku
 • likvidácia a zrušovanie s.r.o.
 • avízo legislatívnych zmien týkajúcich sa činnosti firmy
 • obchodné zmluvy (rámcové dodávateľsko – odberateľské, kúpne zmluvy, zmluvy o dielo, licenčné zmluvy na predmety duševného vlastníctva, nájomné, zmluvy v stavebníctve, zasielateľské, prepravné)
 • revízia úverových, leasingových, záložných zmlúv
 • audit zabezpečovacích inštitútov
 • e- shopy – všeobecné obchodné podmienky, zmluvy – tvorba a pripomienkovanie
 • postupovanie pohľadávok
 • virtuálne sídla – sprostredkovanie
 • zastupovanie zamestnávateľov v sporoch so zamestnancami
 • startupy – komplexná právna podpora, vypracovanie všeobecných obchodných podmienok a podružnej zmluvnej dokumentácie
 • GDPR – audit, zosúladenie a spracovanie komplexnej dokumentácie
 • Tvorba a revízie VOP
 • Komplexný právny servis obchodným partnerom
Summary
Obchodné právo
Service Type
Obchodné právo
Provider Name
JUDR. Macaláková & Partners,
Jána Milca 11,Žilina,01001,
Telephone No.+421 915 508 530
Area
Právne služby
Description
Zakladanie a zmeny s.r.o., prevody obchodných podielov, fúzie, akvizície, predaj podniku, likvidácia a zrušovanie s.r.o.